Kjøpsbetingelser

Frakt

For å gjøre det enkelt og oversiktlig for deg som kunde har vi fast pris på frakt, NOK 99,- pr. ordre. Med andre ord; jo flere varer du bestiller, desto lavere fraktkostnad pr. produkt. Det tilkommer ingen andre kostnader, og ordrer over NOK 1.995,- sendes fraktfritt.

 

Levering

Våre ordrer sendes normalt med Bring, med levering på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. 
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt.

Du kan spore din pakke på: www.bring.no

Varene pakkes og sendes innen 24 timer så sant de er på lager – (gjelder alle normale hverdager.)

 

Betaling

Kjøpesummen må betales med bank- eller kredittkort, Visa eller MasterCard.
Kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling, og kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur / retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

 

Postoppkrav

SlowJuicer.no sender ingen varer mot postoppkrav.

 

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp.
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
 Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert tilbake til oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den, og innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.
Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

 

Force majeur

Er SlowJuicer.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er SlowJuicer.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Minimumsalder

For å handle hos slowjuicer.no må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, f.eks. en foresatt, til å handle for deg.

 

Uavhentede pakker

Forsendelser som av ulike grunner ikke blir hentet ut av kunden, blir belastet med et gebyr på NOK 350,-. I tillegg kommer faktiske portokostnader tur-/retur oss. Fast fraktpris NOK 99,- og gratis bortfaller. Kunden er selv ansvarlig for å oppgi korrekte leveringsopplysninger som navn, adresse og telefonnummer

 

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi ønsker å gi så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. 
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 

Garantier/salgsbetingelser

SlowJuicer gir 5 års garanti på maskin/motor og 2 års garanti på bevegelige, løse deler. Forøvrig gjelder standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett:

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post og/eller tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

 

Tekster og bilder

Vi forbeholder oss retten til fri bruk av bilder og tekster som kommer inn.